Διοικητικό Συμβούλιο

 Αρχική / Διοικητικο Συμβουλιο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει Δικαστής και διεξάγονται ανά τριετία, ημέρα Σάββατο.

Μετά τις εκλογές του Σωματείου μας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11/3/2015.

ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.

  •  Ακτή Μιαούλη 81
    185 38, Πειραιάς - Αττική
  •   210 4224651
  •   210 4114521
  • info@sonpap.gr

Φωτογραφίες Πειραιά