Διοικητικό Συμβούλιο

 Home / Διοικητικο Συμβουλιο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή της οποίας προεδρεύει Δικαστής και διεξάγονται ανά τριετία, ημέρα Σάββατο.

Μετά τις εκλογές του Σωματείου μας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11/3/2015.

A.S.A.A.P.

  •  17-19, Akti Miaouli
    185 35, Piraeus - Attica
  •  +30 210 4224651
  •  +30 210 4114521
  • info@sonpap.gr

Photographs of Piraeus